Građevinski fakultet

JAVNI OGLAS za prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora | Univerzitet u Sarajevu - Građevinski fakultet

Građevinski fakultet

Na osnovu člana 8. Pravilnika o zakupu prostora na Univerzitetu u Sarajevu broj: 02-14-6-1/23 od 28.04.2023. godine i član 1, tačka 1, 2 i 3. Odluke Vijeća Univerziteta u Sarajevu - Građevinski fakultet broj: 02-1-685-1/24 od 18.04.2024. godine, Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet objavljuje

J A V N I   O G L A S

za prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora

I  Predmet zakupa

Univerzitet u Sarajevu – Građevinski fakultet izdaje u zakup sljedeće poslovne prostore:

  1. Poslovni prostor koji se nalazi u suterenskom dijelu objekta Instituta za materijale i konstrukcije Univerziteta u Sarajevu  - Građevinski fakultet u ulici Stjepana Tomića 5, k.č. br. 40/18, općina Centar, katastarska općina Sarajevo IV, koji se sastoji od 5 (pet) kancelarija, 2 (dva) toaleta i hodnika, ukupne korisne površine 143,62 m2, na period od 3 (tri) godine. Prostor će se koristiti kao kancelarijski prostor za obavljanje inžinjerske djelatnosti i s njima povezano tehničko savjetovanje u okviru registrovane djelatnosti. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 10,00 KM/m2 bez PDV-a. Mjesečni troškovi komunalnih naknada: potrošnja električne energije, potrošnja vode i odvoz smeća se plaćaju paušalno u iznosu od 100,00 KM mjesečno. Troškovi potrošnje plina ili drugog energenta za zagrijavanje poslovnog prostora će se obračunavati srazmjerno kvadraturi zakupljenog poslovnog prostora;
  2. Dva mjesta za postavljanje aparata za distribuciju toplih i hladnih napitaka na prvom spratu nastavne zgrade Univerziteta u Sarajevu - Građevinski fakultet u ulici Patriotske lige br. 30, k.č. br. 40/10, općina Centar, katastarska općina Sarajevo IV, na period od 3 (tri) godine. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 100,00 KM bez PDV-a po mjestu. U cijenu mjesečne zakupnine uračunati su troškovi potrošnje električne energije.