Koncert u čast prof. Osmana-Faruka Sijarića

Koncert u čast prof. Osmana-Faruka Sijarića

Program ovogodišnjeg festivala Majske muzičke svečanosti uključuje dva koncerta kojima Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu odaje počast svojim preminulim profesorima (a kroz njih i cijeloj jednoj generaciji nastavnika) koji su rad i status ove institucije gradili i održali u najtežim trenucima njenog postojanja. U petak, 17. maja 2024. godine, u 19:00 u Koncertnoj sali “Cvjetko Rihtman” bit će priređen koncert posvećen prof. Osmanu-Faruku Sijariću, priznatom violinisti i nekadašnjem dekanu Muzičke akademije.

 

Tim povodom, na dan njegovog rođenja, nastupit će perspektivna violinistica Farah Sijarić i talentovani mladi pijanist Sofian Sijarić, unuci prof. Faruka Sijarića, ali i violinistice Tamara Arsovski i Alma Dizdar, pijanistica Zerina Šabotić i Gudački orkestar MAS.

 

U čast Osmana-Faruka Sijarića bit će izvedena kompozicija “Marioneta” za violinu i klavir njegovog sina, eminentnog bosanskohercegovačkog kompozitora Ališera Sijarića, aktuelnog dekana Muzičke akademije. Ovo djelo, koje je nastalo kao studentski rad i nije uvršteno u zvanični katalog kompozitora, premijerno su izveli Faruk Sijarić i pijanistica Ljiljana Pećanac 15. juna 1993. godine u sarajevskom Kamernom teatru 55.

 

Repertoar koncerta će uključiti i Etidu “Les Sylphes” op. 109, br. 15 F. Burgmullera, “Venecijansku gondolijeru” op. 30, br. 6 (Pjesme bez riječi) F. Mendelssohna, “Rumunske plesove”, Sz. 56 B.Bartóka,  “Chaconne” u g molu T. A. Vitalija (arr. O. Respighi) i Kamernu simfoniju 110a u c molu D. Šostakoviča.

 

1Prof. Osman-Faruk Sijarić rođen je 17. 05. 1942. godine u Mostaru, od oca Ćamila i majke Sabine. Nižu i srednju muzičku školu, a zatim i Muzičku akademiju, u klasi K. Hauzera, završio je u Sarajevu. Postdiplomski studij violine pohađao je na Muzičkoj akademiji u Ljubljani, a nastavio ga na Državnom konzervatoriju u Moskvi na katedri D. Oistrakha. Nakon dvije godine specijalizacije kod G. Barinove, u Moskvi 1972. završava i magistarski studij u klasi P. A. Bondarenka.

 

Po povratku iz Rusije, Faruk Sijarić najprije radi na Srednjoj muzičkoj školi, a od 1974. godine na Muzičkoj akademiji u Sarajevu gdje djeluje u svim zvanjima od asistenta do redovnog profesora i odlazi u mirovinu 2012. godine. Funkciju dekana Muzičke akademije vršio je od 1987. do 2003. godine.

 

Djelatnost Osmana-Faruka Sijarića u ulozi dekana Muzičke akademije u Sarajevu pod opsadom imala je presudnu ulogu za opstanak institucije u najtežim danima njenog postojanja. Svakodnevno prisutan na Akademiji, borio se da ona ne prekine svoj rad i da njeni nastavnici i studenti imaju uslove za kontinuirano djelovanje. Unatoč ratnim razaranjima, zahvaljujući njegovom internacionalnom angažmanu, Akademija je dobila neophodne instrumente i bibliotečku građu i osnažena ušla u godine svoga poslijeratnog razvoja. U istom periodu Sijarić je uspio obezbijediti oko 20 internacionalnih stipendija za nadarene mlade umjetnike na vrhunskim evropskim umjetničkim akademijama, koji su danas okosnica nastavnog kadra Muzičke akademije UNSA.

 

Kroz svoju pedagošku djelatnost odgojio je generacije koncertno aktivnih violinista, a i sam je kao plodan reproduktivni umjetnik koncertirao u Evropi (Austrija, Bugarska, Češka, Danska, Francuska, Gruzija, Njemačka, Slovačka, Švedska, Ukrajina, Turska te u svim značajnijim gradovima u zemljama bivše Jugoslavije) i SAD. Kao gostujući profesor Faruk Sijarić je držao majstorske kurseve u SAD, Švedskoj i Austriji, a bio je i član žirija na renomiranim međunarodnim violinističkim takmičenjima “Fritz Kreisler” u Austriji, “Karl Flesh” u Mađarskoj i Švedskoj.

 

Svojim umjetničkim i dekanskim angažmanom, kao inicijator ponovnog pokretanja rada Sarajevske filharmonije, te organizator i nosilac niza međunarodno značajnih projekata, dao je krucijalni doprinos obnovi i prosperitetu Muzičke akademije i cjelokupnog muzičkog života Bosne i Hercegovine u poslijeratnom periodu.

 

Prof. Osman-Faruk Sijarić preminuo je 19. 01. 2021. godine u Sarajevu.

 

Ulaz je slobodan.

 

Informacije o programu 17. Majskih muzičkih svečanosti dostupne su na: www.mas.unsa.ba.