Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA uspješno završena bioinformatička radionica POLYP BioInfoW: Ocean4Biotech Organisms Repository

Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA uspješno završena bioinformatička radionica POLYP BioInfoW: Ocean4Biotech Organisms Repository

U okviru COST Akcije CA18238 - European Transdisciplinary Networking Platform for Marine Biotechnology (https://www.ocean4biotech.eu/), u organizaciji Udruženja genetičara u BiH (GENuBiH) uz podršku Prirodno-matematičkog fakulteta, Sveučilišnog računskog centra „SRCE“ Sveučilišta u Zagrebu te Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju Univerziteta u Sarajevu, 17. i 18. januara 2024. godine u Sarajevu, održana je bioinformatička radionica POLYP BioInfoW: Ocean4Biotech Organisms Repository. Radionica je primarno bila usmjerena na studente biotehničkih nauka, čije je učešće u radionici bilo u potpunosti sponzorirano sredstvima sufinansijera projekta.

Univerzitet u Sarajevu je 2023. godine postao „satelit“ Biorepozitorija O4B, baze morskih organizama s biotehnološkim potencijalom (http://o4b.biomarep.org/) čiji je koordinator za UNSA Prof. dr. Lada Lukić Bilela. Budući da svako novo terensko istraživanje donosi nove podatke o mikroorganizima od značaja za biotehnologiju, održavanje bioinformatičke radionice bilo je neophodno s ciljem obuke za korištenje (unos i pretragu) navedenog biorepozitorija.

Teoretski dio radionice (17.01.2024.), u hibridnoj formi, održan je u hotelu Holiday, a praktični dio on-site (18.01.2024.) u Velikom računskom centru UNSA - Prirodno-matematičkog fakulteta, s fokusom na obradu NGS podataka (setovi podataka nukleotidnih sekvenci generiranih sekvenciranjem nove generacije). Digitalne resurse za održavanje praktičnog dijela radionice podržao je Sveučilišni računski centar „SRCE“ Sveučilišta u Zagrebu, kreiranjem virtualnog servera, na čemu srdačno zahvaljujemo.

Prvi dan radionice je imao za cilj preći kompleksni put od terenskog istraživanja i uzorkovanja do izolacije i aplikacije bioaktivnih molekula te pohrane podataka u biorepozitorij /From habitat through species identification to natural product discovery/. Predavanja su održali dr. Ana Rotter, voditeljica COST akcije CA18238 (Nacionalni institut za biologiju, Piran, Slovenija) https://www.nib.si/mbp/en/cv/ana-rotter, prof. dr. Ariola Bacu (Univerzitet u Tirani, Albanija) https://fshn.edu.al/Departments/departamenti-i-bioteknologjise/Personel/prof-dr-ariola-bacu, prof. dr. Olivier P. Thomas (Univerzitet Galway, Irska) https://www.universityofgalway.ie/our-research/people/biological-chemical-sciences/olivierthomas/, prof. dr. Zrinka Ljubešić, dr. Maja Mucko (Sveučilište u Zagrebu – Prirodoslovno-matematički fakultet) https://www.pmf.unizg.hr/biol/zrinka.ljubesic; https://www.pmf.unizg.hr/biol/maja.mucko, prof. dr. Belma Kalamujić Stroil i prof. dr. Naris Pojskić (Univerzitet u Sarajevu – Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju) http://www.ingeb.unsa.ba/belma_cv.html; http://www.ingeb.unsa.ba/eng/naris_cv.html te prof. dr. Lada Lukić Bilela (Univerzitet u Sarajevu – Prirodno-matematički fakultet) https://pmf.unsa.ba/nastavno-osoblje/.

Pored studenata, radionica je bila namijenjena i uposlenicima Univerziteta u Sarajevu, odnosno svima zainteresiranima za obradu NGS podataka. Iznimnu zahvalnost iskazujemo dr. sci. Maji Mucko sa Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditeljici praktičnog dijela radionice, na iznimnoj posvećenosti i entuzijazmu u pripremi i izvedbi pokaznih vježbi. Osobito smo ponosni na odziv studenata, gdje su uz studente PMF-a UNSA sudjelovali i studenti iz Hrvatske, Albanije i Slovenije.

Organizatori se posebno zahvaljuju prof. dr. Anji Haverić iz Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju UNSA i sekretaru GENuBiH-a, web admistratoru Nedimu Bušatliji na pomoći oko organizacije događaja te prof. dr. Zenanu Šabancu, šefu Odsjeka za matematiku, prof. dr. Esmiru Pilavu, prodekanu za opće poslove i finansije Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA na svesrdnoj podršci u nastojanju da budemo dobri domaćini radionice.

Radionica je, osim sredstvima COST-a, podržana iz tekućeg granta Ministarstva civilnih poslova BiH „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda HORIZON EUROPA” za 2023. godinu (Br. granta 10-33-11-7060/23 od 26.12.2023.), kojem se ovom prilikom posebno zahvaljujemo.

Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA uspješno završena bioinformatička radionica POLYP BioInfoW: Ocean4Biotech Organisms Repository
Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA uspješno završena bioinformatička radionica POLYP BioInfoW: Ocean4Biotech Organisms Repository
Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA uspješno završena bioinformatička radionica POLYP BioInfoW: Ocean4Biotech Organisms Repository
Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA uspješno završena bioinformatička radionica POLYP BioInfoW: Ocean4Biotech Organisms Repository
Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA uspješno završena bioinformatička radionica POLYP BioInfoW: Ocean4Biotech Organisms Repository
Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA uspješno završena bioinformatička radionica POLYP BioInfoW: Ocean4Biotech Organisms Repository
Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA uspješno završena bioinformatička radionica POLYP BioInfoW: Ocean4Biotech Organisms Repository
Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA uspješno završena bioinformatička radionica POLYP BioInfoW: Ocean4Biotech Organisms Repository
Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA uspješno završena bioinformatička radionica POLYP BioInfoW: Ocean4Biotech Organisms Repository
Na Prirodno-matematičkom fakultetu UNSA uspješno završena bioinformatička radionica POLYP BioInfoW: Ocean4Biotech Organisms Repository