Pohod na olimpijske planine Bjelašnicu, Igman, Jahorinu i Trebević

Pohod na olimpijske planine Bjelašnicu, Igman, Jahorinu i Trebević

Tradicionalni pohod na olimpijske planine Bjelašnicu, Igman, Jahorinu i Trebević organiziran je 21. decembra 2019. godine, a organizator je bio Međunarodni centar za mir sa planinarskim društvima i Univerzitetom u Sarajevu povodom 70 godina Univerziteta. Pohod je organiziran pod pokroviteljstvom Državne komisije za saradnju sa UNESCO-om. 
Predsjednik Međunarodnog centra za mir gospodin Ibrahim Spahić izjavio je da je simbolički pohod  na olimpijske planine Bjelašnicu, Igman, Jahorinu i Trebević uspješno realiziran mapiranjem tačaka mira i slobode, obilježavanjem simbolom Sarajevske zime Srebrenom pahuljicom i najavom XXXVI SWF 2020 i Olimpijade kulture Sarajevo 2021. 
U pohodu su učestvovali planinarke i planinari iz društava Energoinvest, Glasinac, Konjuh, Novo mesto, studenti i profesori Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja UNSA, članovi Međunarodnog centra za mir i organizacija 2000 spasilaca Sarajevo. 
 

Pohod na olimpijske planine Bjelašnicu, Igman, Jahorinu i Trebević
Pohod na olimpijske planine Bjelašnicu, Igman, Jahorinu i Trebević
Pohod na olimpijske planine Bjelašnicu, Igman, Jahorinu i Trebević
Pohod na olimpijske planine Bjelašnicu, Igman, Jahorinu i Trebević