Faculty of Transport and Communications Students visited the BH Pošte Main Postal Center LTD Sarajevo

Studenti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije posjetili Glavni poštanski centar JP „BH Pošta” d. o. o. Sarajevo

U četvrtak 8. jula 2021. godine studenti treće godine prvog ciklusa studija, usmjerenje: Poštanske tehnologije, Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu posjetili su Glavni poštanski centar (GPC) JP „BH Pošta” d. o. o. Sarajevo u pratnji prof. dr. Amela Kosovca, dekana Fakulteta za saobraćaj i komunikacije, i asistentice Adise Medić, MA.

Kroz stručnu posjetu studenti su imali priliku upoznati se sa procesom rada, infrastrukturom i opremom koju posjeduje GPC kao glavno čvorište poštanskog sistema u Bosni i Hercegovini. GPC važan je dio „BH Pošte“ u kojem se vrši razmjena svih pošiljki u poštanskom saobraćaju, usluge hibridne pošte sa modernim sistemima za štampu i kovertiranje, transport pošiljki i druge usluge.