Na Sajmu inovacija u Turskoj predstavljeni kapaciteti Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju i Univerziteta u Sarajevu

Na Sajmu inovacija u Turskoj predstavljeni kapaciteti Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju i Univerziteta u Sarajevu

U Ankari je 22. i 23. 11. 2022. godine održan Sajam inovacija u organizaciji Platforme za saradnju između akademije i industrije Turske (USIMP) koju čine istraživački instituti i univerziteti, tehnološki parkovi, razvojni centri i slične ustanove koje su uključene u razvoj novih tehnologija i njihov transfer u privredni sektor. Sajmu je prisustvovalo više od 800 privrednih subjekata koji su zainteresovani za ulaganje u nove tehnologije i komercijalizaciju naučnih otkrića.

1

 

Na poziv USIMP-a, naučni savjetnik i direktor Instituta za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB) Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Naris Pojskić je tokom ovog događaja predstavio strukturu, naučnoistraživačke i inovacijske kapacitete INGEB-a, s posebnim fokusom na dva patenta ove ustanove koji su na odvedenom nivou tehnološkog transfera. Na štandu Univerziteta u Sarajevu predstavljeni su i drugi inovacijski potencijali UNSA, a posjetioci su pokazali visoko interesovanje za saradnju sa stručnjacima UNSA iz oblasti hemijske tehnologije, energetike, robotike i nanobiotehnologije. Razmatrane su mogućnosti proširenja saradnje UNSA i USIMP na polju razvoja inovativnih kapaciteta i naučno-tehnološke razmjene s ciljem usklađivanja istraživačkih napora sa stvarnim potrebama i zahtjevima industrijskog razvoja.

2