Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

KONKURS za izbor višeg stručnog saradnika u Univerzitet u Sarajevu - Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

UNIVERZITET U SARAJEVU
INSTITUT ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU
SARAJEVO

Na osnovu člana 29. stav. 2. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti («Službene novine Kantona Sarajevo» br. 26/16), na prijedlog Vijeća  Instituta broj: 403-3-2/21 od 03.09.2021.godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-14-80/21 od 29.09.2021. godine, direktor Instituta objavljuje:

KONKURS
za izbor višeg stručnog saradnika u Univerzitet u Sarajevu-Institut za  genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

  • Viši stručni saradnik za oblast “Genetičko inženjerstvo i biotehnologija“............1 izvršilac sa punim radnim vremenom.