Posjeta ministrice Husić Mehmedović Univerzitetu u Sarajevu

1

Novoimenovana ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović sa saradnicama posjetila je danas Rektorat Univerziteta u Sarajevu.  U fokusu razgovora sa rektorom Rifatom Škrijeljem i prorektorima Tarikom Zaimovićem i Tamarom Karača-Beljak bila je organizacija nastave u narednom semestru, kao i izrada zakona o visokom obrazovanju, te naučno-istraživačkoj djelatnosti.

Ukoliko epidemiološka situacija bude zahtijevala izvođenje nastave online, ono će biti unaprijeđeno na svim fakultetima, ili bar kvalitativno ujednačeno, istakla je ministrica Husić-Mehmedović.

“Studenti naredni semestar moraju započeti u boljim uvjetima, a za to su potrebne kvalitetnije online platforme. Stavit ćemo u pogon sva iskustva, znanja i infrastrukture za unapređenje online nastave na Univerzitetu. Bez obzira na okolnosti u kojima se realizuje nastava, ovaj vid informatizacije  će biti nastavljen i stalno će se nadograđivati kao dio 'learning' manadžment sistema koji se već duži vremenski period primjenjuje na univerzitetima u svijetu”, naglasila  je ministrica.

Prioritet novoosnovanog ministarstva i Vlade KS jeste i donošenje Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o naučno-istraživačkoj djelatnosti. Komisija za izradu ovih zakona trebala bi biti potvrđena na narednoj sjednici Vlade i odmah će početi sa radom. U njen sastav predloženi su akademici,  profesori UNSA, kao i tri privatna univerziteta u Sarajevu, te predstavnici studenata, Privredne komore i Udruženja poslodavaca KS.

Kako je istaknuto, implementacija novog zakona o visokom obrazovanju trebala bi početi od naredne akademske godine. Cilj je dobiti moderan zakon koji može pratiti sve trenutne tokove i promjene u oblasti visokog obrazovanja u svijetu. Zakon o  naučno-istraživačkoj djelatnosti će biti donesen poslije i regulisat će funkcionisanje naučno-istraživačke djelatnosti i instituta.  Planirano je veće ulaganje u nauku, odnosno izdvajanje jedan posto budžetskih sredstava u tu svrhu.

Rektor Škrijelj je kazao da je formiranje Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS od velikog značaja za akademsku zajednicu i budućnost BiH, te da je to najbolja odluka Kantona Sarajevo.

“U vrijeme kada na nivou BiH nemamo ministarstvo nauke, tehnologije i visokog obrazovanja, ovo je velika prednost za Kanton Sarajevo. Zahvalan sam Skupštini KS, jer je jednu višedecenijsku ideju pretvorila u djelo. Obećanje da će se povećati ulaganja u nauku znači i ogroman doprinos razvoju naše zemlje”, poručio je rektor Škrijelj.

 

1
2
3
4
5
5
1