Filozofski fakultet

Konkurs za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2020/2021. godini

1
Rok

UNIVERZITET U SARAJEVU                                                                                

FILOZOFSKI FAKULTET

 

Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga Odsjeka za pedagogiju, broj: 02-10/144 od 22. 7. 2020. godine i Odluke Vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/369 od 28. 7. 2020. godine

o b j a v l j u j e

KONKURS

za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2020/2021. godini.

 

Pedagoško obrazovanje se organizira u dva ciklusa u toku zimskog i ljetnog semestra akademske 2020/2021. godine.

PRVI CIKLUS OKTOBAR 2020. – JANUAR 2021.

DRUGI CIKLUS MART 2021. – JUNI 2021.

Program obuhvata 128 sati nastave. Realizira se tokom 8 susreta. Organizator definira raspored rada i tematske cjeline za svaki susret i bit će naknadno oglašen.

U okviru programa pedagoškog obrazovanja nastavnika slušaju se i polažu ispiti iz kolegija/predmeta: Pedagogija, Psihologija, Didaktika i Metodika.

VRIJEME ODRŽAVANJA NASTAVE: prilagođeno je potrebama polaznika koji su većinom zaposleni, pa se odvija vikendima (petak od 16:00 sati i subota od 09:00 sati) ili ONLINE ukoliko epidemiološka situacija ne bude dozvoljavala održavanje nastave u učionici.

Prijave podnose putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu:

FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU, Franje Račkog 1, 71000 SARAJEVO, sa naznakom

„ZA PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE“.

Zainteresovani kandidati biraju ciklus za koji podnose prijavu.

Obrazac prijave i primjer uplatnice dostupni su i na službenoj stranici Fakulteta: www.ff.unsa.ba

Prijave za prvi ciklus podnose se do 30. 9. 2020. godine, a za drugi ciklus do 29. 1.2021. godine.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu, višoj školi ili diplomu o završenom petom stepenu,
  • ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih/vjenčanih,
  • potvrdu o radnom statusu, ukoliko je kandidat zaposlen,
  • uplatnicu od 750,00 KM (ovaj iznos može se uplatiti u dvije rate),
  • uplatnicu od 30,00 KM za korištenje biblioteke fakulteta.

 

PRILOZI: