On-line program obuke "Djeca u riziku digitalnog okruženja"

On-line program obuke "Djeca u riziku digitalnog okruženja"
Datum događaja
08
Jun

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu u partnerstvu sa organizacijom „Save the Children“ planirao je organizaciju i realizaciju programa obuke „Djeca u riziku digitalnog okruženja“ u periodu 09-10. april 2020. godine. 

Shodno Odluci Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH od 16. 03. 2020. godine, a u cilju zaštite zdravlja i prevencije zaraze koronavirusom (COVID-19) zaraze stanovništva, kao i naredbama nadležnog Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i odluka Senata Univerziteta u Sarajevu, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je cjelokupan nastavni proces organizovao kao on-line nastavu, putem digitalne platforme G Suite for Eduaction, u okviru koje već petu godinu za redom uspješno provodi nastavu za studente koji i inače studiraju putem učenja na daljinu (Distance Learning). 

Imajući u vidu naprijed navedeno, te cijeneći veliki broj do sada prijavljenih polaznika, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije i „Save the Children“ će planiranu obuku realizovati kao on-line obuku u periodu 08-11. juni 2020. godine

Zbog specifičnosti pristupa i realizacije on-line obuke, umjesto predviđenih dva dana, obuka će trajati ukupno četiri radna dana, kako bi svi polaznici mogli adekvatno savladati obuku. Program on-line obuke će realizovati akademsko osoblje našeg fakulteta, uz stručnjake iz prakse – istražitelje Federalne uprave policije.  

Ovim putem pozivamo sve zainteresovane osobe da se prijave za učešće u programu (bez naknade), obzirom da zbog on-line načina provedbe, moguće je da u obuci učestvuje i veći broj osoba od prvobitno predviđenih maksimalno 50 polaznika. Svim polaznicima koji uspješno završe program obuke biće izdata potvrda o učešću Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem broja telefona 033 561 206 svaki radni dan od 09:00 do 12:00 sati, a na raspolaganju je i koordinator programskih aktivnosti prof. dr Admir Hadžikadunić putem e-maila: ahadzikadunic@fkn.unsa.ba.

Plakat