Univerzitet u Rjazanu

Originalni naziv: Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина

Država: Ruska Federacija
Grad: Rjazan

Link: https://www.rsu.edu.ru/en/

Datum potpisivanja: sporazum je potpisan na univerzitetskom nivou 25.10.2005. godine
Trajanje sporazuma: na neodređeno vrijeme
Sporazum obuhvata: saradnja na svim dostupnim studijskim područjima

Kontakt: international@365.rsu.edu.ru
Telefon: +74912971515

Ranking: Webometrics