28. međunarodna naučno-stručna konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije

28. međunarodna naučno-stručna konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije
Datum događaja
27
Sep
Mjesto događaja
Hotel "Hills", Ilidža, Sarajevo

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu i Poljoprivredni fakultet Univerziteta Ege (Turska), u saradnji sa Regionalnom mrežom za srednju i jugoistočnu Evropu (CASEE), organiziraju 28. međunarodnu naučno-stručnu konferenciju poljoprivrede i prehrambene industrije.

Konferencija će biti održana od 27. do 29. septembra 2017. godine u hotelu „Hills“, Ilidža, Sarajevo, a otvaranje konferencije će biti upriličeno 28. septembra 2017. godine sa početkom u 10:00 sati.

Tema plenarnih izlaganja na konferenciji je „Transfer znanja i inovacija u poljoprivredi zemalja jugoistočne Evrope“, a uvodničari će biti: prof. dr. Andrea Knierim (University of Hohenheim), mr. Donald Aquilina i dr. Cosmin Salasan. Za učeće na konferenciji prijavljena su 134 rada iz oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije iz deset zemalja, a konferencija će raditi u četiri sekcije: biljna poljoprivredna proizvodnja, animalna poljoprivredna proizvodnja, prehrambene tehnologije i održivi razvoj agroindustrije i ruralnih područja.

Sve pojedinosti su dostupne na web stranici www.ppf.unsa.ba.