News and Events

Events

14
Nov
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
14
Nov
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu
08
Nov
05
Nov
Elektrotehnički fakultet, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu
04
Nov
Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Franje Račkog 1, Sarajevo