Predavanje "Characterization of the key odorants in natural raw materials" na Farmaceutskom fakultetu UNSA

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Prof. dr. Nicolas Baldovini sa Université Côte d'Azur- Institut de Chimie de Nice, Francuska boravit će 29. 06. 2022. godine na Univerzitetu u Sarajevu - Farmaceutskom fakultetu.

Profesor Baldovini će održati predavanje "Characterization of the key odorants in natural raw materials" za nastavnike, saradnike, doktorante kao i studente Farmaceutskog fakulteta UNSA, u srijedu 29. 06. 2022. godine od 11:30 do 13:00 sati u amfiteatru Farmaceutskog fakulteta UNSA.

Također, profesor Baldovini će biti voditelj sesije i ujedno održati pozivno predavanje i na predstojećem "4th International Congress of Chemist and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina" (30. juna do 2. jula 2022. godine u  Sarajevu - hotel Radon Plaza).