Prirodno-matematički fakultet

KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 10.10.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 30.10.2019.g., raspisuje se: 

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika na 
Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu