Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Gordane Grujić

Muzička akademija

Univerzitet u Sarajevu
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije 
mr. Gordane Grujić 

PREZENTACIJA RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE 
Petak, 06. decembar 2019. u 12:00 sati, Soba 2

KANDIDAT: Mr. sc. Gordana Grujić

Tema: Formalni procesi u dodekafonskim instrumentalnim djelima Druge bečke škole

KOMISIJA:

  1. Prof. dr. Ivan Čavlović, emeritus Univerziteta u Sarajevu, oblast Muzički oblici i stilovi i Analiza muzičkog djela – predsjednik. 
  2. Prof. dr. Sanda Dodik, vanredna profesorica Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci, oblast Umjetničko-teorijske discipline: Harmonija s harmonijskom analizom i Analiza muzičkog djela – član, mentor.
  3. Prof. dr. Dino Rešidbegović, vanredni profesor Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, oblast Kompozicija – član. 

Univerzitet u Sarajevu
Muzička akademija
Josipa Stadlera 1
71 000 Sarajevo
Soba 2