Na uvid javnosti | Korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije doktoranta Muamera Derviševića

Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

UNIVERZITET U SARAJEVU 

VETERINARSKI FAKULTET

 

O B J A V LJ U J E

U skladu sa članom 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, korigirana radna verzija projekta doktorske disertacije pod naslovom: „Seroprevalenca i molekularna detekcija anaplazmi pasa lutalica u Bosni i Hercegovini“ doktoranta Muamera Derviševića zaposlenog u Uredu za veterinarstvo Bosne i Hercegovine i Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije koji je sačinila Komisija u sastavu: 

  1. prof. dr. Maid Rifatbegović, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, oblast: Zdravstvena zaštita životinja,  predsjednik Komisije,
  2. prof. dr. Zinka Maksimović, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, oblast: Zdravstvena zaštita životinja, član Komisije,
  3. prof. dr. Amir Zahirović, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, oblast: Kliničke nauke veterinarske medicine, član Komisije,
  4. doc. dr.  Senka Babić, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, oblast: Zdravstvena zaštita životinja, član Komisije,
  5. doc. dr. Denis Čamo, Univerzitet u Sarajevu - Veterinarski fakultet, oblast: Kliničke nauke veterinarske medicine, član Komisije

 

STAVLJAJU SE NA UVID JAVNOSTI

i ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 17.06.2022. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10 do 14 sati u Dekanatu Univerziteta u Sarajevu - Veterinarskog fakulteta, ulica Zmaja od Bosne 90.