Obavještenje

UNSA

U periodu od 3. 8. 2020 - 28. 8. 2020. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu je u toku korištenje kolektivnog godišnjeg odmora.  

U navedenom periodu pisarnica Rektorata Univerzitetu u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, neće zaprimati poštu dostavljenu od strane pravnih lica, fizičkih lica, sudova, tužilaštava i organa uprave, nego se ista treba vratiti pošiljaocu.

U periodu od 03. 08. do 07. 08. 2020. godine samo za potrebe Službe za javne nabavke biće obezbjeđen rad pisarnice Rektorata Univerziteta u Sarajevu u vremenu od 08:00 do 12:00 sati, za predaju ponuda za tendere koji su u toku, a prema rokovima i vremenu za predaju ponuda utvrđenim u tenderskoj dokumentaciji.