Produžen rok za prijave na 14. Međunarodni simpozij "Muzika u društvu"

Produžen rok za prijave na 14. Međunarodni simpozij "Muzika u društvu"

14. MEĐUNARODNI SIMPOZIJ “MUZIKA U DRUŠTVU”
Sarajevo, 24-26.10.2024.
Poziv za radove - NOVI ROK: 15. juni 2024!

 

Organizatori
Muzikološko društvo Federacije Bosne i Hercegovine
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu

Mjesto održavanja
Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu
Josipa Stadlera 1/2, Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Muzikološko društvo FBiH i Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu objavljuju poziv za radove za 14. Međunarodni simpozij “Muzika u društvu”. Simpozij tradicionalno, bijenalno okuplja muzikologe, etnomuzikologe, teoretičare, muzičke pedagoge i stručnjake iz srodnih oblasti u istraživanju aktualnih pitanja u muzici i nauci o muzici. Načelna tema “Muzika u društvu” označava interes za uvid u višedimenzionalni, diversificirani i transdisciplinarni diskurs savremene nauke o muzici te nudi platformu za razmjenu rezultata recentnih istraživanja.

Pozivaju se zainteresirani da šalju svoje prijave koje će biti organizirane prema ponuđenim oblastima i temama:

  • Digitalna etno/muzikologija
  • Muzika i manjine
  • Muzika i sjećanje
  • Značenje u muzici
  • Historijski, kritički i interpretativno-stvaralački aspekti teorije muzike
  • Teorija muzike kao naučna i pedagoška disciplina
  • Muzička percepcija i kognicija
  • Nova istraživanja

Prijave slati na prijavnom obrascu do 15. juna 2024. na e-mail adresu: symposium@muzikolosko-drustvo.ba.

Prijavni obrazac možete preuzeti u.doc i .pdf formatu.

O konačnoj odluci o odabranim radovima programski odbor će obavijestiti učesnike do 20. juna 2024. Informacije o programu i registraciji bit će objavljene nakon ovog datuma.

Više informacija: https://muzikolosko-drustvo.ba/novosti/novi-rok-poziv-za-radove-14-medjunarodni-simpozij-muzika-u-drustvu/