Započete aktivnosti na pripremi izrade Urbanističkog projekta Arboretuma „Slatina“ | Šumarski fakultet UNSA

Započete aktivnosti na pripremi izrade Urbanističkog projekta Arboretuma „Slatina“ | Šumarski fakultet UNSA

U Zavodu za planiranje Kantona Sarajevo 08.02.2024. godine održan je sastanak predstavnika Zavoda za planiranje KS i Univerziteta u Sarajevu - Šumarskog fakulteta, gdje su prezentirane aktivnosti Šumarskog fakulteta na pripremi izrade Urbanističkog projekta Arboretuma „Slatina“, koji je tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu devastiran.

Na sastanku su definisane procedure vezane za inicijativu za pokretanje Urbanističkog projekta i usvajanja Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „Arboretum“ Slatina, te koordinaciju aktivnosti Zavoda za planiranje KS, Općine Centar na čijoj se teritoriji nalazi lokalitet Arboretuma Univerziteta u Sarajevu - Šumarskog fakulteta. Izradom Urbanističkog projekta bi se stvorile formalne-pravne osnove za revitalizaciju i rekonstrukciju Arboretuma „Slatina“.

Faruk Muharemović, dipl.ing.arh. direktor Zavoda za planiranje KS i prodekan Šumarskog fakulteta prof. dr. Muhamed Bajrić sa saradnicima su tokom sastanka istakli zadovoljstvo što se pristupilo aktivnostima na pripremi izrade ovog vrijednog plana koji će njegovom implementacijom i finalizacijom omogućiti građanima Sarajeva i Bosne i Hercegovine jedinstven sadržajni koncept, neprocjenjive vrijednosti kulturno-historijskog naslijeđa, prije svega što je to jedini objekat ovakve vrste u Bosni i Hercegovini.

Primarna potreba Arboretuma ogleda se u posjedovanju potencijala za ispunjenje obrazovnih potreba studenata biotehničkih nauka, učenika srednjih i osnovnih škola i svih drugih zainteresovanih posjetilaca.

Započete aktivnosti na pripremi izrade Urbanističkog projekta Arboretuma „Slatina“ | Šumarski fakultet UNSA
Započete aktivnosti na pripremi izrade Urbanističkog projekta Arboretuma „Slatina“ | Šumarski fakultet UNSA
Započete aktivnosti na pripremi izrade Urbanističkog projekta Arboretuma „Slatina“ | Šumarski fakultet UNSA