Održan trening “Biosigurnost/biozaštita u laboratorijama” u okviru EU TWINNING projekta na Veterinarskom institutu Veterinarskog fakulteta UNSA

Održan trening “Biosigurnost/biozaštita u laboratorijama” u okviru EU TWINNING projekta na Veterinarskom institutu Veterinarskog fakulteta UNSA

U okviru TWINNING projekta “Podrška Evropske Unije izgradnji kapaciteta i postepenom usklađivanju sa pravnom tekovinom Evropske Unije u sektoru veterinarstva Bosne i Hercegovine” na Veterinarskom institutu Univerziteta u Sarajevu – Veterinarskom fakultetu, kao jednom od učesnika projekta, održan je trening pod nazivom “Biosigurnost/biozaštita u laboratorijama” 6. 5. 2022. godine. Pomenuti Projekat, finansiran od Evropske Unije ima za cilj zaštititi zdravlje životinja i poboljšati tržišnost proizvoda životinjskog porijekla sprovođenjem napredne politike i legislative koja je usklađena sa pravnom tekovinom Unije. Projekat je fokusiran na poboljšanje sistema kontrole zdravlja životinja (Komponenta 1), unapređenje politike dobrobiti životinja (Komponenta 2) i unapređenje upravljanja životinjskim otpadom/nusproizvodima životinjskog porijekla (Komponenta 3).

Veterinarski institut Veterinarskog fakulteta kao domaćin treninga je uz podršku Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, ugostio osoblje veterinarskih dijagnostičkih laboratorija iz Veterinarskog zavoda Mostar, Veterinarskog zavoda Zenica i Veterinarskog laboratorija Multilab, uz učešće osoblja Instituta kao domaćina. Predavanja su obuhvatila tematske cjeline: biološka sigurnost u laboratoriji, PPE/RPE, bio-sigurnosni kabineti, dezinfekcija, upravljanje otpadom te pakovanje i slanje biološkog materijala. Učesnici treninga su za sve uključene teme prošli interaktivnu praktičnu obuku, uključujući simulaciju hitnih slučajeva i evakuacije u laboratoriji upoznavši se time s rizicima i modelima ponašanja u vanrednim situacijama. Trening je vodila gospođa Wendy Shell, referent za rizik iz AGES-a (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH – Beč, Austrija). AGES je u svrhu treninga osigurala materijale za demonstraciju i simulacijske vježbe.

Prof. dr. Lejla Velić

Održan trening “Biosigurnost/biozaštita u laboratorijama” u okviru EU TWINNING projekta na Veterinarskom institutu Veterinarskog fakulteta UNSA
Održan trening “Biosigurnost/biozaštita u laboratorijama” u okviru EU TWINNING projekta na Veterinarskom institutu Veterinarskog fakulteta UNSA
Održan trening “Biosigurnost/biozaštita u laboratorijama” u okviru EU TWINNING projekta na Veterinarskom institutu Veterinarskog fakulteta UNSA
Održan trening “Biosigurnost/biozaštita u laboratorijama” u okviru EU TWINNING projekta na Veterinarskom institutu Veterinarskog fakulteta UNSA