Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Merise Karović-Babić

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t 

DOKTORSKA DISERTACIJA – III CIKLUS STUDIJA

Mr. Merisa Karović-Babić branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Sigurne zone Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini 1993-1995: Bihać i Goražde – komparativna analiza. Odbrana je zakazana za 13. 11. 2019. godine u 10 sati, sala 82/I.

Pristup odbrani je slobodan.