Katedra za Industrijsko inžinjerstvo i menadžment Mašinskog fakulteta UNSA organizuje panel na kome će se prezentirati rezultati tri međunarodna ERASMUS+ CBHE projekta koje implementira Katedra

Mašinski fakultet

1