Akademija scenskih umjetnosti

Konkurs za izbor u akademska zvanja - Akademija scenskih umjetnosti

Akademija scenskih umjetnosti

UNIVERZITET U SARAJEVU 
AKADEMIJA SCENSKIH UMJETNOSTI

raspisuje 
KONKURS 
za izbor  u akademska zvanja

1) redovni profesor za oblast Režiju, 1 izvršilac, puno radno vrijeme
2) redovni profesor za oblast Scenarij, 1 izvršilac, puno radno vrijeme
3) redovni profesor za predmet Pokret (I-X), 1 izvršilac, puno radno vrijeme