Propis

Pravilnik o priznanjima i nagradama Univerziteta u Sarajevu

Senat Univerziteta u Sarajevu je na 24. elektronskoj sjednici održanoj 24. 02. 2021. godine donio Pravilnik o priznanjima i nagradama Univerziteta u Sarajevu (Odluka broj: 01-2-35/21 od 24. 02. 2021. godine).

Pravilnikom o priznanjima i nagradama Univerziteta u Sarajevu utvrđuju se vrste priznanja i nagrada koje dodjeljuje Univerzitet u Sarajevu, te uvjeti i postupak za dodjeljivanje istih.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o priznanjima i nagradama Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-2828/14 od 16. 07. 2014. godine.