Propis

Pravilnik o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom Univerziteta u Sarajevu

Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu je na 13. redovnoj sjednici održanoj 25. 01. 2019. godine donio Odluku o donošenju Pravilnika o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-19/19. 

Pravilnikom o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom na Univerzitetu u Sarajevu uređuju se cilj, svrha, područje vrednovanja, organizacija i djelovanje sistema osiguranja kvaliteta na Univerzitetu u Sarajevu, te druga pitanja od značaja za razvoj i osiguranje kvaliteta u oblasti visokog obrazovanja. 

Stupanjem na snagu Pravilnika o sistemu osiguranja i upravljanja kvalitetom na Univerzitetu u Sarajevu, stavlja se van snage Pravilnik o upravljanju kvalitetom na Univerzitetu u Sarajevu broj: 02-34-933/11 od 12. 10. 2011. godine.