Georg-August Univerzitet

Država: Njemačka

Grad: Gottingen

Ime Univerziteta: Georg August Univerzitet u Gottingenu

Memorandum o razumijevanju između Georg-August Univerziteta u Gottingenu i

Univerziteta  u Sarajevu 

Na inicijativu Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Datum potpisivanja:

25.02.2016.godine

Trajanje sporazuma:

automatski se produžuje

Kontakt:

Siebold-Straße 2
D-37075 Göttingen
tel: +49 551 39 27777

webometrics  world ranking: 216  country rank: 13

ažurirano 28.02.2019