Friedrich-Alexander Univerzitet

Originalni naziv: Friedrich-Alexander Univerzitet u Erlangenu
Grad: Erlangen-Nurnberg

Link: www.fau.de

Datum potpisivanja: 08.12.2000.
Trajanje sporazuma: neogranićeno

Sporazum obuhvata: naučnu i obrazovnu saradnju i razmjenu studenata i osoblja na svim studijskim područjima na oba univerziteta
 
Kontakt: welcome@fau.de

Ranking: Webometrics