Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije mr. Mirsade Zećo

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
PEDAGOŠKI FAKULTET
O B A V I J E S T

Na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zakazana je javna odbrana doktorske disertacije mr. Mirsade Zećo  pod naslovom

„Efekti primjene stimulativnih muzičkih aktivnosti u radu sa šestogodišnjacima“

Odbrana će biti održana u ponedjeljak, 22.07.2019. godine u 11,00 sati na Pedagoškom fakultetu (Skenderija 72, Sala 1).