Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije kandidata Samira Forića, MA

Fakultet političkih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
VIJEĆE FAKULTETA

O G L A S

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata SAMIRA FORIĆA, MA pod naslovom: „STRATEGIJE PROFESIONALIZACIJE U PROCESU INSTITUCIONALIZACIJE PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI NAKON DAYTONSKOG MIROVNOG SPORAZUMA“ održat će se u srijedu, 25. 09. 2019. godine u 13:00 sati, sala 18, na Fakultetu političkih nauka Sarajevo.

Služba za doktorske studije