Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka

.
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka

Svečana promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu upriličena je u srijedu 20. decembra 2017. godine u Narodnom pozorištu Sarajevo. Prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakultetâ i akademije promovirali su 93 kandidata i kandidatkinje na čast doktora nauka.

Uz riječi dobrodošlice prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, naglasio je da je kao najstariji univerzitet u Bosni i Hercegovini koji posjeduje najveći potencijal za napredak i reformu našeg društva u cjelini, Univerzitet u Sarajevu do danas, u svojih 68 godina postojanja, promovirao preko 3000 kandidatkinja i kandidata na čast doktora nauka i umjetnosti iz oblasti koje pripadaju grupacijama humanističkih, društvenih, medicinskih, prirodno-matematičkih i biotehničkih, te tehničkih nauka kao i Grupaciji umjetnosti. 
„Ovo su zaista impozantne cifre koje dovoljno govore same za sebe. Ali kao Univerzitet koji posjeduje vlastitu tradiciju, ove brojke nas obavezuju da i dalje u skladu sa savremenim zahtjevima društva svoje djelovanje sa posebnom pažnjom posvetimo ovom ciklusu obrazovanja jer u svim modernim zemljama i vodećim ekonomijama svijeta doktorski studiji čine ne samo prioritet i nauke i obrazovanja nego predstavljaju osnovnu polugu progresa“, naveo je rektor Škrijelj. 

Prilikom obraćanja doktorantima rektor Škrijelj je naglasio da smo svjedoci da su izazovi novog milenija ogromni, te naveo: „Ovi izazovi pred nas postavljaju nedoumice i pitanja koja ne samo da traže odgovore koji u sebi sadrže prognoze stanja društva u kome se nalazimo, već zahtijevaju kreiranje njegovog napretka u budućnosti. Zato je upravo potreba za ljudima sa najvišim naučnim zvanjima veća nego ikad. Dok nas tradicionalne vrijednosti uče da radimo na sebi, a moderne da reformiramo druge, vi ste ti koji ste radeći na sebi postali kompetentni ne samo da mijenjate druge, nego i da utječete na društvo u cjelini. Stičući znanje i obrazovanje na Univerzitetu u Sarajevu kroz doktorske studije vi ste prihvatili izazov kritičkog promišljanja koje ne pristaje na površnost u poimanju procesa i pojava nego nastoji ući u njihovu suštinu. Na ovom fonu želim vam poručiti da se nastavite baviti naukom i da nastavite istraživati svoje matične oblasti i poslije odbranjene disertacije jer zvanje koje danas primate na to vas i obavezuje. Nemojte dozvoliti da vas sticanje današnjih diploma zavara. Ove diplome su vam ulaznice u svijet nauke i dokaz da ste osposobljeni za samostalan rad koji u savremenom svijetu podrazumijeva sposobnost participacije u timskim istraživanjima koja su modernom svijetu nauke neophodna u rješavanju najkompleksnijih izazova. Zato vas pozivam da i dalje vrijedno radite istražujete i objavljujete svoje rezultate istraživanja dajući tako svoj doprinos na naučnim poljima na kojima ste eksperti, te da se mentorskim radom sa generacijama koje tek dolaze odužite mentorima i institucijama na kojima ste se školovali.“

Uputivši čestitke doktorantima na dosadašnjim uspjesima koji su ujedno i uspjesi i Univerziteta u Sarajevu, rektor Škrijelj je izrazio želju da nova znanja i umijeća primijene na opću dobrobit svoje zajednice i čovječanstva u cjelini.
„Sada kada imate akademsku slobodu da samostalno oblikujete vlastita istraživanja, valja imati na umu da ovaj vid slobode sa sobom nosi posebnu odgovornost. Stoga je potrebno da moral i etiku ugradite u sve pore svog djelovanja i istraživanja jer znanje je to koje treba uvijek da bude u službi ljudskih potreba i kao takvo ne smije biti tu radi sebe samoga ili pak okrenuto protiv ljudskih vrijednosti“, riječi su kojima je rektor Škrijelj završio obraćanje.

U ime promoviranih doktora nauka Univerziteta u Sarajevu obratila se dr. Renata Bešta-Gajević, doktor bioloških nauka u oblasti mikrobiologije, naglasivši da sticanje zvanja doktora nauka nije bio lak zadatak ali da pored vlastitog truda na tom putu nisu bili sami. „Zato, dozvolite mi da se u ovim trenucima sreće i zadovoljstva u ime svih ovdje prisutnih kolega od srca zahvalim članovima naših porodica za njihovu brigu, strpljenje, razumijevanje i nesebičnu podršku. Također, zahvalnost dugujemo našim mentorima i prijateljima na ukazanom vremenu, savjetima i značajnom doprinosu. Želimo da izrazimo zahvalnost rektoru, brojnim članovima Univerziteta, članovima akademske zajednice i matičnim fakultetima“, riječi su zahvalnosti koje je uputila Renata Bešta-Gajević, te izrazila uvjerenje da njihova znanja i dostignuća doprinose razvoju i ugledu Univerziteta u Sarajevu, ali i bosanskohercegovačkog društva u cjelini i napretka u budućnosti. 
„Otvorenost za učenje je naprosto način postojanja čovjeka koji trajno nadilazi sebe i postaje više čovjek. Obrazovanje koje smo stekli ulažući veliki trud daje nam unikatne odgovornosti, to je naša privilegija ali i naš izazov! O ovom vremenu u kojem su temeljne ljudske vrijednosti narušene, zadaća nam je da prije svega budemo dobri ljudi, da spoznajemo, svjedočimo i prenosimo znanje i da naš uspjeh ne slave samo ponosne porodice, već i hiljade ljudi čiju stvarnost pomognemo promijeniti i da budemo glasnogovornici razuma, tolerancije i dostojanstva za dobrobit cijelog čovječanstva.“, istakla je Renata Bešta Gajević.

Stremeći ka društvu znanja Univerzitet u Sarajevu je promovirao: po 9 kandidata na čast doktora tehničkih nauka, doktora zdravstvenih nauka i doktora bioloških nauka, 8 kandidata na čast doktora ekonomskih nauka, 6 kandidata na čast doktora islamskih nauka, po 5 kandidata na čast doktora socioloških nauka, doktora političkih nauka i doktora ekoloških nauka, po 4 kandidata na čast doktora medicinskih nauka, doktora pravnih nauka i doktora hemijskih nauka, po 3 kandidata na čast doktora pedagoških nauka i doktora matematičkih nauka, po 2 kandidata na čast doktora farmaceutskih nauka, doktora lingvističkih nauka, doktora psiholoških nauka, doktora historijskih nauka, doktora odgojnih nauka i doktora poljoprivrednih nauka, po 1 kandidata na čast doktora nauka odbrane i sigurnosti, doktora komunikoloških nauka, doktora filozofskih nauka, doktora književnohistorijskih nauka, doktora muzičkih nauka, doktora geografskih nauka i doktora upravnih nauka.

Umjetnički dio programa uveličali su hor Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu koji su izveli akademsku himnu „Gaudeamus“, te gudački kvartet aMAS: Tamara Arsovski, violina, Ilma Hodović, violina, Aida Dajić, viola i Belma Alić, violončelo, izvedbom muzičke numere Franca Šuberta: prvi stav Gudačkog kvarteta broj 14.
 

Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Gudački kvartet aMAS
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka
Univerzitet u Sarajevu promovirao 93 doktora nauka