Istraživanje i saradnja

Erasmus Plus

Erasmus+_logo

ŠTA JE ERASMUS+?

Erasmus+ je program Evropske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade, i sport za period 2014–2020. Programom Erasmus+ pružat će se podrška transnacionalnim partnerstvima među ustanovama i organizacijama u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kako bi se potaknula saradnja i povezala područja obrazovanja i rada te tako pokušale smanjiti razlike u vještinama s kojima se suočavamo u Evropi.

Više o programu možete naći na www.erasmus.unsa.ba