Istraživanje i saradnja

Kontakti (Međunarodna saradnja)

Međunarodna saradnja

Prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektor

E-mail: vicerector.nikolic@unsa.ba

Služba za međunarodnu saradnju

Tel: +387 33 565 116

Dr. Jasna Bošnjović, rukovodilac Službe

E-mail: jasna.bosnjovic@unsa.ba

Adnan Rahimić, M. sci., stručni saradnik

E-mail: adnan.rahimic@unsa.ba 

Anja Njuhović, stručni saradnik

E-mail: anja.njuhovic@unsa.ba


Prodekani/koordinatori za međunarodnu saradnju na (pod)organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu

Akademija likovnih umjetnosti

Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo

Prodekan: prof. Srđa Hrisafović, email: s.hrisafovic@alu.unsa.ba

Saradnik: Nađa Softić, email: nadjasoftic@hotmail.com

 

Akademija scenskih umjetnosti

Obala Kulina bana 11, 71000 Sarajevo

Prodekan: prof. Srđan Vuletić, email: srdanvuletic@gmail.com

Studentska podrška: asu@asu.unsa.ba

 

Arhitektonski fakultet

Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

Prodekan: prof. dr. Amir Čaušević, email: causevicamir@hotmail.com

 

Ekonomski fakultet

Trg Oslobođenja – Alija Izetbegović 1, 71000 Sarajevo

Centar za međunarodnu saradnju, email: cms@efsa.unsa.ba

Prodekan za međunarodnu saradnju : prof. dr. Eldin Mehić, email: eldin.mehic@efsa.unsa.ba

Koordinator: Dr. Benina Veledar, email: benina.veledar@efsa.unsa.ba

Ured za međunarodnu saradnju: Dr. Alisa Mujkić, email: alisa.mujkic@efsa.unsa.ba

Za studente: Prodekan: prof. dr. Emir Kurtić, email: emir.kurtic@efsa.unsa.ba

 

Elektrotehnički fakultet

Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo

Prodekan: doc. dr. Tarik Uzunović, email: tuzunovic@etf.unsa.ba

 

Fakultet islamskih nauka

Čemerlina 54, 71000 Sarajevo

Koordinator: van. prof. dr. Aid Smajić, email: aid.smajic@fin.ba

 

Fakultet političkih nauka

Skenderija72, 71000 Sarajevo

Prodekan: prof. dr. Sanela Bašić, email: sanela.basic@fpn.unsa.ba

Saradnik: Mr. Jasmin Hasanović, email: jasmin.hasanovic@fpn.unsa.ba

 

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Patriotske lige 41, 71000 Sarajevo

Prodekan: prof. dr. Munir Talović, email: mtalovic@hotmail.com, mtalovic@fasto.unsa.ba

Koordinator: doc. dr. Slavenko Likić, email: slikic@fasto.unsa.ba

 

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

Koordinator: prof. dr. Almir Maljević, email: amaljevic@fkn.unsa.ba

 

Fakultet za saobraćaj i komunkacije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

Prodekanesa: doc. dr. Azra Ferizović, email: azra.ferizovic@fsk.unsa.ba, azra.fh22@gmail.com

 

Fakultet za upravu

Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća, Sarajevo

Prodekan: doc. dr. Edin Ramić, email: edin.ramic@fu.unsa.ba

 

Fakultet zdravstvenih studija

Bolnička 25, 71000 Sarajevo

Prodekan: doc. dr. Jasmina Mahmutović, email: jasmina.mahmutovic@fzs.unsa.ba

 

Farmaceutski fakultet

Zmaja od Bosne 8 (Kampus), 71000 Sarajevo

Prodekan: doc. dr. Tamer Bego, email: tamer.bego@ffsa.unsa.ba

 

Filozofski fakultet

Franje Račkog 1, 71000 Sarajevo

Prodekan: doc. dr. Amir Duranović, email: amir.duranovic@ff.unsa.ba

Saradnik: Nelma Rahmanović, nelma.rahmanovic@ff.unsa.ba

Saradnik: Mirsada Hošić, mirsada.hosic@ff.unsa.ba

 

Građevinski fakultet

Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

Prodekan: doc. dr. Mirza Pozder, email: pozder.mirza@hotmail.com

 

Katoličko-bogoslovni fakultet

Josipa Štadlera 5, 71000 Sarajevo

Prodekan: doc. dr. Pavle Mijović, email: pavlemc@gmail.com

 

Mašinski fakultet

Vilsonovo setaliste 9, 71000 Sarajevo

Prodekan: prof. dr. Muriz Torlak, email: prodekannir@mef.unsa.ba

 

Medicinski fakultet

Čekaluša 90, 71000 Sarajevo

Prodekan: prof. dr. Mirza Dilić, email: prodekan.medjunarodna.saradnja@mf.unsa.ba

 

Muzička akademija

Josipa Štadlera 1/II, 71000 Sarajevo

Prodekanesa: prof. Msc. Maja Ačkar Zlatarević, email: ackar_maja@yahoo.com

 

Pedagoški fakultet

Skenderija 72, 71000 Sarajevo

Prodekanesa: prof. dr. Indira Mahmutović, email: i.mahmutovic@gmail.com, dekanatpf@pf.unsa.ba

 

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

Prodekan: prof. dr. Enisa Omanović - Mikličanin, email: e.omanovic-miklicanin@ppf.unsa.ba

 

Pravni fakultet

Obala Kulina Bana 7, 71000 Sarajevo

Prodekanesa: prof. dr. Zinka Grbo, email: z.grbo@pfsa.unsa.ba

 

Prirodno-matematički fakultet

Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo

Prodekanesa: prof. dr. Lada Lukić – Bilela, email: llbilela@gmail.com

 

Stomatološki fakultet

Bolnička 4a, 71000 Sarajevo

Prodekan: prof. dr. Sedin Kobašlija, email: dentalschool@sf.unsa.ba

 

Šumarski fakultet

Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo

Prodekan: prof. dr. Sead Vojniković, email: svojnikovic70@gmail.com

 

Veterinarski fakultet

Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo

Prodekan: prof. dr. Muhamed Smajlović, email: muhamed.smajlovic@vfs.unsa.ba

 

Centar za interdisciplinarne studije

Zmaja od Bosne 8 (objekat 33), 71000 Sarajevo

Direktor: Prof. Dr. Melika Husić Mehmedović, email: melika.husic@efsa.unsa.ba

ERMA program

Kontakt osoba za međunarodnu saradnju: Msc. Mariana Hadžijusufović, email: mariana.hadzijusufovic@cis.unsa.ba

 

Univerzitetski tele-informatički centar (UTIC)

Zmaja od Bosne 8 (objekat 33), 71000 Sarajevo

Direktor: Ass. Prof. Dr. Elmedin Selmanović, email: elmedin.selmanovic@utic.unsa.ba

 

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Zmaja od Bosne br. 8 (objekat 10), 71000 sarajevo

Šef laboratorije za humanu genetiku i naučni savjetnik: Prof. Dr. Lejla Kapur Pojskić, email: lejla.pojskic@ingeb.unsa.ba, lejlapo@yahoo.com

 

Institut za historiju

Podgaj 6, 71000 Sarajevo

Koordinator: Dr. Muhamed Nametak, email: muhamed.nametak@iis.unsa.ba

 

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Halida Nazečića 4, 71000 Sarajevo

Stručni saradnik: Dr. sci. Sabina Galijatović, email: sabina.galijatovic@gmail.com

 

Orijentalni institut

Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo

TBA

 

Institut za jezik

Hasana Kikića 12, 71000 Sarajevo

Saradnik: Sumeja Bičević, email: sumeja.bicevic@izj.unsa.ba