Istraživanje i saradnja

Kontakti (Međunarodna saradnja)

Služba za međunarodnu saradnju
Obala Kulina bana 7, 71000 Sarajevo
+387 33 565 116
+387 33 668 454

  1. Prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektor, email: vicerector (tačka) nikolic (ludo "a") unsa (tačka) ba
  2. Dr. Jasna Bošnjović, rukovodilac službe, email: jasna (tačka) bosnjovic (ludo "a") unsa (tačka) ba
  3. Ljiljana Šulentić, dipl.arch.eng., stručni saradnik, email: ljiljana (tačka) sulentic (ludo "a") unsa (tačka) ba
  4. Adnan Rahimić, M.sci, stručni saradnik, email: adnan (tačka) rahimic (ludo "a") unsa (tačka) ba

Za više informacija o određenom programu kontaktirajte sljedeće osobe:

  • Erasmus+ (Credit mobility, Capacity building, Strategic partnership, Jean Monnet, Sport)
  • Erasmus Mundus
  • CEEPUS

Kontakt: Dr. Jasna Bošnjović, Mr. Adnan Rahimić


  • MEVLANA
  • Mreže, članstva i bilateralni sporazumi (koji nisu Erasmus) 

Kontakt: Ljiljana Šulentić, dipl. ing. arh.


  • O studijskim programima na organizacionim jedinicama UNSA 

Prodekani i koordinatori