Rektorat

Rektor
Prof. dr. Rifat Škrijelj

 

Prorektori

Prof. dr. Aida Hodžić, prorektorica za nastavu i studentska pitanja

Prof. dr. Dženana Husremović, prorektor za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad

Prof. dr. Aleksandra Nikolić, prorektorica za međunarodnu saradnju

Prof. dr. Željko Šain, prorektor za finansije

Prof. Zijad Mehić, prorektor za umjetnost, kulturu i sport

Prof. dr. Maida Čohodar Husić, prorektorica za kvalitet
 

Student-prorektor
Mirza Ibrahimović


Generalni sekretar
Dr. sc. Suvad Konaković

Izvršni direktor
Prof. dr. Sahrudin Sarajčić

Interni revizor

Ekrem Čagalj, dipl. ecc.

Šef kabineta rektora
Miroslav Živanović