Novosti i događaji

Događaji

12
Jul
Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
19
Jan
Katolički bogoslovni fakultet, Dvorana Pavla VI., J. Stadlera 5, Sarajevo
19
Jan
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
10
Jan
27
Dec
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
16
Dec
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
15
Dec
Akademija scenskih umjetnosti (Obala Kulina bana 11)
14
Dec
Akademija likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu (Obala Maka Dizdara 3)
05
Dec