Novosti i događaji

Događaji

18
Sep
Građevinski fakultet, Patriotske lige 30, Sarajevo
13
Jun
Galerija Akademije likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3, Sarajevo
13
Jun
Svečana sala Rektorata Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
13
Jun
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, Sarajevo
12
Jun
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo