Istraživanje i saradnja

Kontakti (Međunarodna saradnja)

Univerzitet u Sarajevu

Služba za međunarodnu saradnju

Obala Kulina bana 7/II

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 565 116

 

Prorektor za međunarodnu saradnju:

Prof. dr. Aleksandra Nikolić

E-mail: vicerector.nikolic@unsa.ba

 

Rukovodilac službe

Dr. Jasna Bošnjović

E-mail: jasna.bosnjovic@unsa.ba

 

Viši stručni saradnik

Mr. sci. Adnan Rahimić

E-mail: adnan.rahimic@unsa.ba 

 

Stručni saradnik

Anja Njuhović

E-mail: anja.njuhovic@unsa.ba

 

Prodekani/koordinatori za međunarodnu saradnju na (pod)organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu

 

Akademija likovnih umjetnosti

Maka Dizdara 3, 71000 Sarajevo

Prodekan

Prof. mr. Srđa Hrisafović

email: s.hrisafovic@alu.unsa.ba

Stručni saradnik za studente i međunarodnu saradnju

Nađa Softić

email: nadjasoftic@hotmail.com

 

Akademija scenskih umjetnosti

Obala Kulina bana 11, 71000 Sarajevo

Prodekan

Van. prof. dr. Elma Tataragić

email: elma.tataragic@asu.unsa.ba

Studentska podrška

email: asu@asu.unsa.ba

 

Arhitektonski fakultet

Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

Prodekan

Prof. dr. Aida Idrizbegović-Zgonić

email: aidaiz@af.unsa.ba

 

Ekonomski fakultet

Trg Oslobođenja – Alija Izetbegović 1, 71000 Sarajevo

Prodekan za međunarodnu saradnju

Prof. dr. Eldin Mehić

email: eldin.mehic@efsa.unsa.ba

Prodekan za studente

Prof. dr. Emir Kurtić

email: emir.kurtic@efsa.unsa.ba

Centar za međunarodnu saradnju Ekonomskog fakulteta UNSA

Skenderija 72, 71000 Sarajevo

email: cms@efsa.unsa.ba

Koordinator

Dr. Benina Veledar

email: benina.veledar@efsa.unsa.ba

Dr. Alisa Mujkić

email: alisa.mujkic@efsa.unsa.ba

 

Elektrotehnički fakultet

Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo

Prodekan

Doc. dr. Tarik Uzunović

email: tuzunovic@etf.unsa.ba

 

Fakultet islamskih nauka

Čemerlina 54, 71000 Sarajevo

Prodekan

Van. prof. dr. Aid Smajić

email: aid.smajic@fin.unsa.ba

Student koordinator

Mujesira Neimarlija

email: mujesiraneim@gmail.com 

 

Fakultet političkih nauka

Skenderija 72, 71000 Sarajevo

Prodekan

Prof. dr. Sanela Bašić

email: sanela.basic@fpn.unsa.ba

Saradnik:

Mr. Jasmin Hasanović

email: jasmin.hasanovic@fpn.unsa.ba

 

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Patriotske lige 41, 71000 Sarajevo

Prodekan

Prof. dr. Munir Talović

email: mtalovic@hotmail.com, mtalovic@fasto.unsa.ba

Koordinator

Dr. Slavenko Likić

email: slikic@fasto.unsa.ba

 

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

Koordinator

Prof. dr. Almir Maljević

email: amaljevic@fkn.unsa.ba

 

Fakultet za saobraćaj i komunkacije

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

Prodekan

Doc. dr. Azra Ferizović

email: azra.ferizovic@fsk.unsa.ba, azra.fh22@gmail.com

 

Fakultet za upravu

Igmanska 40 A, 71 320 Vogošća, Sarajevo

Prodekan

Doc. dr. Amel Delić, email: amel.delic@fu.unsa.ba

 

Fakultet zdravstvenih studija

Bolnička 25, 71000 Sarajevo

Prodekan

prof. dr. Jasmina Mahmutović

email: jasmina.mahmutovic@fzs.unsa.ba

 

Farmaceutski fakultet

Zmaja od Bosne 8 (Kampus), 71000 Sarajevo

Prodekan

Doc. dr. Tamer Bego

email: tamer.bego@ffsa.unsa.ba

 

Filozofski fakultet

Franje Račkog 1, 71000 Sarajevo

Prodekan

Doc. dr. Amir Duranović

email: amir.duranovic@ff.unsa.ba

Saradnik

Mirsada Hošić

email: mirsada.hosic@ff.unsa.ba

 

Građevinski fakultet

Patriotske lige 30, 71000 Sarajevo

Prodekan

Doc. dr. Mirza Pozder

email: pozder.mirza@hotmail.com

 

Katoličko-bogoslovni fakultet

Josipa Štadlera 5, 71000 Sarajevo

Prodekan

doc. dr. Ilija Marković

email: eliasmark86@gmail.com

 

Mašinski fakultet

Vilsonovo setaliste 9, 71000 Sarajevo

Prodekan

Prof. dr. Muris Torlak

email: prodekannir@mef.unsa.ba

 

Medicinski fakultet

Čekaluša 90, 71000 Sarajevo

Prodekan

Prof. dr. Mirza Dilić

email: prodekan.medjunarodna.saradnja@mf.unsa.ba

Saradnik

Dipl. psih. Taida Nakić - Kapetanović

email: taida.kapetanovic@mf.unsa.ba

 

Muzička akademija

Josipa Štadlera 1/II, 71000 Sarajevo

Prodekan

Prof. mr. Maja Ačkar Zlatarević

email: ackar_maja@yahoo.com

 

Pedagoški fakultet

Skenderija 72, 71000 Sarajevo

Prodekan

prof. dr. Sanela Rustempašić

email: srustempasic@pf.unsa.ba

 

Poljoprivredno-prehrambeni fakultet

Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo

Prodekan

prof. dr. Enisa Omanović – Mikličanin

email: e.omanovic-miklicanin@ppf.unsa.ba

 

Pravni fakultet

Obala Kulina Bana 7, 71000 Sarajevo

Prodekan

Prof. dr. Zinka Grbo

email: z.grbo@pfsa.unsa.ba

 

Prirodno-matematički fakultet

Zmaja od Bosne 33-35, 71000 Sarajevo

Prodekan

Prof. dr. Lada Lukić – Bilela

email: llbilela@gmail.com

 

Stomatološki fakultet sa klinikama

Bolnička 4a, 71000 Sarajevo

Prodekan

Prof. dr. Sedin Kobašlija

email: dentalschool@sf.unsa.ba

 

Šumarski fakultet

Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo

Prodekan

Prof. dr. Sead Vojniković

email: svojnikovic70@gmail.com

 

Veterinarski fakultet

Zmaja od Bosne 90, 71000 Sarajevo

Prodekan

Prof. dr. Muhamed Smajlović

email: muhamed.smajlovic@vfs.unsa.ba

 

Centar za interdisciplinarne studije

Zmaja od Bosne 8 (objekat 33), 71000 Sarajevo

Direktor

Prof. dr. Melika Husić Mehmedović

email: melika.husic@efsa.unsa.ba

ERMA program na CIS-u

Kontakt osoba za međunarodnu saradnju

Mariana Hadžijusufović, MSc

email: mariana.hadzijusufovic@cis.unsa.ba

 

Univerzitetski tele-informatički centar (UTIC)

Zmaja od Bosne 8 (objekat 33), 71000 Sarajevo

Direktor

Doc. dr. Elmedin Selmanović

email: elmedin.selmanovic@utic.unsa.ba

 

Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

Zmaja od Bosne br. 8 (objekat 10), 71000 sarajevo

Šef laboratorije za humanu genetiku i naučni savjetnik

Prof. dr. Lejla Kapur Pojskić

email: lejla.pojskic@ingeb.unsa.ba, lejlapo@yahoo.com

 

Institut za historiju

Podgaj 6, 71000 Sarajevo

Koordinator

Dr. Muhamed Nametak

email: muhamed.nametak@iis.unsa.ba

 

Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

Halida Nazečića 4, 71000 Sarajevo

Stručni saradnik

Dr. sci. Sabina Galijatović

email: sabina.galijatovic@gmail.com

 

Orijentalni institut

Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo

uskoro

 

Institut za jezik

Hasana Kikića 12, 71000 Sarajevo

Saradnik

Sumeja Bičević

email: sumeja.bicevic@izj.unsa.ba