Istraživanje i saradnja

Pristup bazama podataka

Pristup naučnim bazama podataka za uposlenike i studente Univerziteta u Sarajevu

Univerzitet u Sarajevu obezbjeđuje pristup citatnim i agregatnim bazama podataka koje zajednici nastavnika, istraživača, studenata i saradnika našeg Univerziteta omogućava pristup najnovijoj tekućoj produkciji naučnih časopisa i knjiga (monografskih publikacija), kao i bibliografsko-citatnim bazama koje omogućavaju praćenje novih istraživanja (servisi tekućih upozorenja). Na raspolaganju su i servisi selektivne diseminacije informacija gdje svi nastavnici, saradnici i studenti mogu imati svoj istraživački profil i na dnevnoj ili sedmičnoj osnovi dobivati automatizirana obavještenja o njihovom polju interesovanja. Agregatne baze punog teksta osiguravaju pristup cjelovitim izdanjima časopisa i knjiga.

Obezbijeđen je pristup sljedećim bazama podataka:

Web of Science: bibliografska i citatna baza podataka koja u svoja tri indeksa, Social Sciences Citation Index, Science Citation Index i Arts and Humanities Citation Index, pokriva više od 18.500 recenziranih časopisa. Omogućava praćenje produkcije sa najvišim impakt faktorima, kao i citatne analize koje su od iznimne važnosti za nastavnike i saradnike prilikom priprema njihovih radova za objavljivanje u eminentnim publikacijama.

Scopus: najveća bibliografska i citatna baza za istraživanje recenziranih objava u naučnim časopisima. Scopus ima ugrađene alate koji omogućavaju istraživačima da učinkovito prate, analiziraju i vizueliziraju istraživanja lako i na razini detaljnosti po njihovom izboru. Scopus nudi istraživačima brz, jednostavan i sveobuhvatan izvor za potporu istraživanjima u poljima tehničkih, medicinskih i društvenih nauka, te u umjetnosti i humanističkim naukama. Scopus nudi pristup na preko 22.000 naslova časopisa od preko 5.000 izdavača, preko 3.800 časopisa u otvorenom pristupu, te preko 33 miliona zapisa. Također je ugovoren i pristup bazi podataka SciVal koja omogućava evaluaciju naučnoistraživačkog rada.

EBSCOhost: multidisciplinarna baza podataka punog teksta. Academic Search Complete sadrži više od 8.500 periodika s punim tekstom, uključujući više od 7.300 recenziranih časopisa. Osim punog teksta, baza nudi indeksiranje i sažetke za više od 12.500 časopisa i ukupno više od 13.200 publikacija, uključujući monografije, izvještaje, dnevni red konferencija itd. Baza podataka sadrži PDF-dokumente sa sadržajem koji potječe čak iz 1887. godine. Većinu je teksta moguće pretraživati u PDF-u. Dostupne su i pretražive reference za više od 1.400 časopisa. MasterFILE Premier sadrži cjelovite tekstove više od 1.700 periodika još iz 1975 godine. MasterFILE Premier obrađuje gotovo sva opća područja, ali i cjeloviti tekst gotovo 500 referentnih knjiga i više od 164.400 primarnih izvora, te zbirku slika s više od 592.000 fotografija, karata i zastava. Baza podataka ažurira se svakodnevno putem portala EBSCOhost. Business Source Complete važna je naučno-poslovna baza podataka, koja sadrži vodeću zbirku bibliografskog i cjelovitog sadržaja. U opsežan materijal koji ta baza podataka sadrži uvrštena su i kazala i sažeci najvažnijih naučno-poslovnih časopisa još od 1886. godine. Sadrži i pretraživač citiranih referenci iz više od 1300 časopisa.

Za sve dodatne informacije o pristupanju bazama podatka možete kontaktirati Službu za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad na broj telefona 033/565-123.