Novosti i događaji

Događaji

12
Jul
Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
15
Mar
Amfiteatar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Vilsonovo šetalište 9, Sarajevo)
08
Mar
Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu (Zmaja od Bosne 8, Kampus Univerziteta, Sarajevo)
28
Feb
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
22
Feb
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo