O Univerzitetu

Direktorij kontakata

Dijana Smajlović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Rektorat
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Odnosi sa javnošću

Jasmina Isović

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Kabinet rektora
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Šef kabineta

Suvad Konaković

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Rektorat
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Generalni sekretar

Zehra Drkenda

Organizacijska jedinica
Odjeljenje
Kabinet rektora
Adresa
Obala Kulina bana 7/II
Pozicija
Poslovni sekretar