Istraživanje i saradnja

Erasmus Plus

Erasmus+_logo

Erasmus+ je program Evropske Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade, i sport za period 2014–2020. Ciljevi programa Erasmus+ su poboljšanje vještina i zapošljivosti te modernizacija obrazovanja, osposobljavanja i zapošljavanja mladih. Program traje sedam godina, a za njega je predviđen budžet u iznosu od 14,7 milijardi EURA – to je 40 % više od trenutačne potrošnje, iz čega se jasno vidi predanost Evropske Unije ulaganjima u ta područja. Programom Erasmus+ pružat će se podrška transnacionalnim partnerstvima među ustanovama i organizacijama u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih kako bi se potaknula saradnja i povezala područja obrazovanja i rada te tako pokušale smanjiti razlike u vještinama s kojima se suočavamo u Evropi. Podupirat će se i nacionalni napori za modernizaciju sistema u područjima obrazovanja, osposobljavanja i mladih. U području sporta podupirat će se amaterski projekti i rješavanje prekograničnih izazova poput namještanja utakmica, dopinga, nasilja i rasizma.

Više informacija o ovom programu možete naći na oficijelnoj web stranici programa.

KO MOŽE DA UČESTVUJE U ERASMUS+ PROGRAMU?

Pojedinci – studenti, stažisti, pripravnici, učenici, odrasli, mladi, volonteri, nastavnici, treneri, omladinski radnici, profesionalci organizacija aktivnih u polju obrazovanja, obuka i mladih čine glavnu ciljnu grupu programa. Treba imati u vidu ipak da se pojedinci ne mogu direktno prijaviti za dodjelu finansijske podrške, već se moraju obratiti svojoj ustanovi (npr. univerzitetu), organizaciji ili kompaniji, koje mogu podnijeti prijavu.

Institucije koje imaju pravo da učestvuju u svim aktivnostima Erasmus+ programa prvenstveno moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama(zemlje članice Evropske unije, BJR Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija), dok u pojedinim aktivnostima programa, naročito oni koji se odnose na visoko obrazovanje, otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja (partnerske zemlje mogu biti one koje se nalaze u susjedstvu Evropske unije, ali i sve druge zemlje sveta). U kategoriju partnerskih zemalja spada i Bosna i Hercegovina.

Više o kvalificiranosti zemalja za učešće možete naći na ovom linku.

ERASMUS+ U BOSNI I HERCEGOVINI

Nakon zvanično iskazanog interesa za djelomično učešće u Programu, Bosna i Hercegovina kao zemlja partner može učestvovati u određenim aktivnostima Programa kojima se upravlja na centralizovan način od strane Izvršne agencija za obrazovanje, audiovizuelne djelatnosti i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA). Djelomično učešće službeno je potvrđeno u junu 2014. godine kada je potpisan Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske Unije o učešću i plaćanju ulazne karte. U ovoj fazi, BiH je omogućeno, učešće u projektima (mobilnost u svrhu učenja, projekti saradnje, izgradnja kapaciteta, podrška reformi politika, aktivnosti za mlade i Jean Monnet inicijativa), evropskim obrazovnim mrežama (Eurydice, Euroguidance, Europass), EQF (Evropski kvalifikacijski okvir) kao i učešće u IT platformama (eTwinning i EPALE).

Implementaciju Erasmus+ programa u Bosni i Hercegovini prati Nacionalni Erasmus+ ured u BiH.

ERASMUS+ I UNIVERZITET U SARAJEVU

Univerzitet u Sarajevu nalazi se u skupini visokoobrazovnih institucija zemalja obilježenih kao partnerske zemlje koje su u procesu približavanja Evropskoj uniji: skupina zemalja Zapadnog Balkana: (Partner countries neighbouring the EU: Western Balkans) zajedno sa Albanijom, Crnom Gorom i Kosovom*. Univerzitet u Sarajevu je registracijom na učesničkom portalu i dobijanjem PIC koda (995549995) dobio priliku za aktivno učešće u ovom programu, čemu svjedoči sljedeća statistika:

  • Međunarodna kreditna mobilnost - 190 potpisanih sporazuma sa 125 visokoobrazovnih institucija iz programskih zemalja
  • Erasmus Mundus zajednički magistarski program - 1 projekat
  • Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju  - 20 projekata od čega 2 koordinatorska
  • Strateško partnerstvo - 2 projekta
  • Jean Monnet - 1 projekat
  • Sport - 2 projekta

Više o učešću Univerziteta u programu Erasmus+ dostupno je na specijaliziranoj web stranici www.erasmus.unsa.ba