Akademski kalendar

- Nova godina – državni praznik
Pravoslavni Božić
Dan Gazi Husrev-begove biblioteke
- Januarsko-februarski ispitni rok za studente koji ne studiraju u skladu sa bolonjskim principima
Završetak nastave zimskog semestra studijske 2017/2018. godine

Studij