Nacionalni Erasmus+ informativni dan u Bosni i Hercegovini

Nacionalni Erasmus+ informativni dan u Bosni i Hercegovini
Datum događaja
08
Nov
Mjesto događaja
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo

Nacionalna Erasmus+ kancelarija u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u BiH i Univerzitetom u Sarajevu organizira Nacionalni Erasmus+ informativni dan u Bosni i Hercegovini, koji će se održati u četvrtak 8. novembra 2018. godine u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu. 

Cilj događaja je promocija aktivnosti Erasmus+ programa u oblasti visokog obrazovanja, uključujući: projekte jačanja kapaciteta, međunarodne kreditne mobilnosti, zajedničke master-programe, Žan Mone aktivnosti, s posebnim naglaskom na predstavljanje novog poziva za dostavu projektnih prijedloga iz oblasti visokog obrazovanja. Događaj će promovirati Erasmus+ program te jačanje saradnje i veza između visokoškolskih ustanova i drugih relevantnih aktera iz BiH te partnerskih univerziteta/institucija iz Španije i Litvanije. 

Potvrdu učešća za ovaj događaj je potrebno dostaviti putem e-maila:
mahira.zonic@erasmusbih.com, najkasnije do 5. novembra 2018. godine

Dodatak