Novosti i događaji

Događaji

19
Jan
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
27
Dec
Svečana sala Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo
16
Dec
Poljoprivredno-prehrambeni fakultet Univerziteta u Sarajevu
15
Dec
Akademija scenskih umjetnosti (Obala Kulina bana 11)
05
Dec
29
Nov
Centar za interdisciplinarne studije
22
Nov
Nacionalna i univerzitetska biblioteka BiH