Klaster sastanak Tempus/CBHE projekata fokusiranih na saradnju univerziteta i privrednog sektora u Bosni i Hercegovini

Datum događaja
07
Nov
Mjesto događaja
Rektorat Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7/II, Sarajevo

Klaster sastanak Tempus/CBHE projekata fokusiranih na saradnju univerziteta i privrednog sektora u Bosni i Hercegovini bit će održan u srijedu, 7. novembra 2018. godine, s početkom u 10:00 sati, u prostorijama Rektorata Univerziteta u Sarajevu. 

Na Klaster sastanku ce biti predstavljeni projekti, finansirani od strane Erasmus+ programa Evropske Unije, koji se bave razvojem saradnje univerziteta i privrednog sektora.

Erasmus+ je program EU za obrazovanje, osposobljavanja, mlade i sport. Erasmus + počeo je 1. januara 2014. godine i zamjenjuje trenutne finansijske programe koji vodi Evropska komisija u oblasti obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, uključujući i Program za cjeloživotno učenje (Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtvig i Transversal), Mladi u akciji i druge međunarodne programe uključujući i Jean Monnet i Erasmus Mundus. Erasmus+ program traje  u periodu od 2014-2020 i podržava aktivnosti u oblasti obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta u svim sektorima cjeloživotnog učenja, uključujući visoko obrazovanje, dodatno obrazovanje, obrazovanje odraslih, škole i aktivnosti mladih.

Za više informacija, molimo kontaktirajte:
Dejan Rosic, Projektni oficir, Nacionalna Erasmus+ kancelarija u BiH
E-mail: dejan.rosic@erasmusbih.com, Tel: 033/570-260

Dodatak