Sveučilište Sjever

Država: Hrvatska

Grad: Koprivnica

Ime Univerziteta: Sveučilište Sjever

Sporazum o saradnji između Sveučilišta Sjever i Univerziteta u Sarajevu 

Datum potpisivanja:

/2019

Trajanje sporazuma:

Na period od deset godina

Kontakt:

international@unin.hr, mobilnost@unin.hr

webometrics:

world ranking: 8376 country rank: 8

ažurirano 13.12.2019