Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

logo fakulteta
Adresa
Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Email
fkn@fkn.unsa.ba

Fakultet kriminalističkih nauka osnovan je 1993. godine, kao civilna institucija, čime je pokazano da se i tada slijedilo savremene standarde u formiranju stručnih profila za suprotstavljanje svim vidovima protivpravnih i društveno opasnih ponašanja. Fakultet kriminalističkih nauka Univerziteta u Sarajevu osnovan je u cilju univerzitetske edukacije stručnjaka, koji svoj doprinos u uspostavljanju i održavanju vladavine prava u Bosni i Hercegovini trebaju ostvarivati u svim institucijama koje se nalaze u lancu borbe protiv asocijalnih i antisocijalnih ponašanja pojedinaca i grupa. Primarni ciljevi Fakulteta kriminalističkih nauka, kao članice Univerziteta u Sarajevu, jesu izvođenje nastavnog procesa za sticanje akademskih zvanja iz oblasti kriminalistike, kriminologije i sigurnosnih studija, s jedne strane, odnosno razvijanje i realizacija naučno-istraživačkog rada, koji se tretira kao osnov i podloga svim nastavnim aktivnostima koje se izvode na ovoj univerzitetskoj instituciji, s druge strane. Navedena, kao i činjenica da je Fakultet kriminalističkih nauka zasigurno jedan od lidera permanentnim programima renomiranih gostujućih nastavnika, legitimira ga kao jednu od vodećih institucija u edukaciji stručnjaka pomenutih profila. Edukacioni procesi na Fakultetu kriminalističkih nauka razvijani su i razvijaju se kroz dodiplomske i postdiplomske programe kao i kroz program za sticanje doktorata nauka, a koji su temeljno oslonjeni na zakonsku osnovu o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo. Također, Fakultet je u svom razvoju pratio i implementirao savremene standarde iz oblasti univerzitetskog obrazovanja koji su se stvarali kao rezultat međunarodnih aktivnosti na ovom polju. Fakultet kriminalističkih nauka je od svog osnivanja kontinuirano i intenzivno razvijao svoj nastavni i naučno-istraživački opus, te je nakon višegodišnjeg akademskog djelovanja, dostigao stepen strategijskog planiranja svog razvoja, koji je rezultirao novim i inoviranim nastavnim planom i programom dodiplomskog studija. Pored razvoja prvog ciklusa akademske edukacije Fakultet kriminalističkih nauka je pred dovršetkom i inoviranih programa za magistarski i doktorski studij, koji će se u potpunosti oslanjati na principe utvrđene dokumentima koji predstavljaju osnovu za stvaranje jedinstvenog područja visokog obrazovanja u Evropi (European Higher Education Area - EHEA) i Evropskog područja naučnog istraživanja (European Research Area - ERA).

Svoje ciljeve nastoji ostvarivati kroz proučavanje i razvoj disciplina koje su sistematizovane u tri oblasti za koje je Fakultet kriminalističkih nauka Univerzitet u Sarajevo matičan: kriminalistika, kriminologija i sigurnosne studije.

Odgovorna osoba
Dekan prof.dr. Nedžad Korajlić

43.856044, 18.398104