Univerzitet u Sarajevu i Bit Alijansa potpisali Memorandum o saradnji

Univerzitet u Sarajevu i Bit Alijansa potpisali Memorandum o saradnji

U srijedu 14. februara 2018. godine ozvaničena je saradnja Univerziteta u Sarajevu i Udruženja za informacione tehnologije Bit Alijansa. Potpisnici Memoranduma prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, i gospodin Armin Talić, generalni menadžer Bit Alijanse, naglasili su važnost aktivnosti koje će Univerzitet u Sarajevu zajedno sa Bit Alijansom realizirati, a kao ključnu aktivnost istakli su pokretanje dvogodišnjeg IT studijskog programa na Elektrotehničkom fakultetu i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.   

Podsjetivši da je tokom proteklih godina već bila prisutna saradnja Bit Alijanse sa organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, rektor Škrijelj je naveo: „Potpisivanje Memoranduma o saradnji i realizacija aktivnosti predviđenih Memorandumom zapravo su jedan od koraka u približavanju Univerziteta u Sarajevu tržištu rada, odnosno privredi i kompanijama koje svoju ekselentnost grade na principima Evropske unije i pokušavaju uhvatiti korak sa Evropom. Priključivanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji može biti samo na temelju ispunjenja uvjeta koji su postavljeni pred Bosnu i Hercegovinu i njene institucije.“ Također, naglasio je da su kompanije udružene u Bit Alijansu oslonac Univerzitetu u Sarajevu u budućnosti za praksu i zapošljavanje studenata Univerziteta.

Bit Alijansa okuplja preko 30 softverskih kompanija koje su prepoznate na tržištu rada u BiH, a po kvalitetu rada u svijetu, a generalni menadžer gospodin Armin Talić je istakao da je ključni problem softverske industrije u BiH nedostatak kadra.
„Prema našim istraživanjima, u Bosni i Hercegovini nedostaje šest hiljada ljudi koji bi danas radili u ovim kompanijama. Stoga će potpisivanjem Memoranduma sa najvećim i najstarijim univerzitetom u Bosni i Hercegovini, koji producira sasvim sigurno najkvalitetniji kadar, biti poboljšana saradnja sa Univerzitetom kako bi studenti dobili kvalitetnije prakse i imali uvid u ono što je potrebno našim kompanijama“, istakao je gospodin Talić. 
Elektrotehnički fakultet i Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu su tokom prethodnih nekoliko mjeseci radili na elaboratima koji bi trebali biti odobreni od Senata Univerziteta u Sarajevu. Riječ je o programima osmišljenim tako da kroz dvogodišnju formalnu edukaciju kreiraju kadrove koji odgovaraju potrebama IT-kompanija.
„Dvogodišnji studij koji se priprema na Elektrotehničkom i Prirodno-matematičkom fakultetu okrenut je vještinama, a za studente koji nakon te dvije godine žele da dobiju posao to će im biti omogućeno kroz članice Bit Alijanse“, istakao je gospodin Talić, te dodao da potpisivanje Memoranduma i intenziviranje saradnje predstavljaju historijski pomak za čitavu industriju, za Bosnu i Hercegovinu i za mlade koji zaista mogu da grade privredu naše države.

Nakon obraćanja potpisnika Memoranduma, iskustva o uspješnoj saradnji sa Bit Alijansom predstavili su prof. dr. Mustafa Memić, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta, prof. dr. Samim Konjicija, dekan Elektrotehničkog fakulteta, i prof. dr. Vedad Silajdžić, prodekan za studentska i normativna pitanja Ekonomskog fakulteta. Istaknuto je da su, zahvaljujući saradnji sa Bit Alijansom, na Prirodno-matematičkom fakultetu i Elektrotehničkom fakultetu otvorene savremene laboratorije BIT Alliance Lab koje pomažu u edukaciji IT-stručnjaka, te da je i Ekonomski fakultet potpisao Memorandum o razumijevanju sa ovim udruženjem radi zajedničkih aktivnosti i projekata.

O saradnji sa akademskom zajednicom govorili su: gospodin Haris Memić, osnivač i direktor kompanije Symphony i predsjednik Upravnog odbora Bit Alijanse, i dr. Muamer Bezdrob, direktor i suosnivač kompanije PING. Naglašeno je da je primarni cilj Bit Alijanse saradnja sa obrazovnim institucijama na revidiranju plana i programa osnovnih i srednjih škola i fakulteta prema potrebama softverske industrije. 

Svi su izrazili očekivanje da će obrazovanje kadrova neophodnih tržištu, pored ostalog, rezultirati i ostankom mladih ljudi u Bosni i Hercegovini.

Univerzitet u Sarajevu kontinuirano radi na unapređenju obrazovnih programa, te je ovim činom učinjen još jedan korak ka kreiranju kvalitetnijeg obrazovnog sistema koji će studentima pružiti adekvatna znanja i vještine koje tržište rada traži. Kroz mrežu 32 kompanije članice koje čine Bit Alijansu studentima će biti omogućeno stjecanje praktičnih znanja kao i prilike za upoznavanje sa realnim sektorom. 

Memorandum, koji je potpisan u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu, predviđa međusobnu saradnju u oblastima svojih djelatnosti koje su u obostranom interesu i u interesu jačanja i razvoja informacionog društva u BiH, poput sljedećih djelatnosti: uvođenja studijskih programa iz oblasti informacionih tehnologija, realizacije zajedničkih projekata s ciljem razvoja nauke i struke, naučno-stručne saradnje u vidu obuka, specijalističkih kurseva i usavršavanja studenata Univerziteta i uposlenika članica Bit Alijanse, organizacije okruglih stolova, savjetovanja, seminara i sličnih skupova, te poticanja i koordinacije istraživanja i razvoja tehničko-tehnoloških dostignuća.

S obzirom da se potpisanim Memorandumom promovira i insistira na involviranju informacionih tehnologija u obrazovne procese, svečanosti potpisivanja su, pored rektora prof. dr. Rifata Škrijelja i generalnog menadžera gospodina Armina Talića, prisustvovali: akademik dr. Dejan Milošević, predsjedavajući Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za naučnoistraživački/umjetničkoistraživački rad, prof. dr. Maida Čohodar-Husić, prorektorica za kvalitet, prof. dr. Mustafa Memić, dekan Prirodno-matematičkog fakulteta, prof. dr. Samim Konjicija, dekan Elektrotehničkog fakulteta, prof. dr. Vedad Silajdžić, prodekan za studentska i normativna pitanja Ekonomskog fakulteta, prof. dr. Esmir Pilav, šef Odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta, gospodin Haris Memić, osnivač i direktor kompanije Symphony i predsjednik Upravnog odbora Bit Alijanse, dr. Muamer Bezdrob, direktor i suosnivač kompanije PING, i gospođa Sumeja Čakalović, saradnica u Bit Alijansi.
 

Univerzitet u Sarajevu i Bit Alijansa potpisali Memorandum o saradnji
Univerzitet u Sarajevu i Bit Alijansa potpisali Memorandum o saradnji
Univerzitet u Sarajevu i Bit Alijansa potpisali Memorandum o saradnji
Univerzitet u Sarajevu i Bit Alijansa potpisali Memorandum o saradnji
Univerzitet u Sarajevu i Bit Alijansa potpisali Memorandum o saradnji
Univerzitet u Sarajevu i Bit Alijansa potpisali Memorandum o saradnji
Univerzitet u Sarajevu i Bit Alijansa potpisali Memorandum o saradnji
Univerzitet u Sarajevu i Bit Alijansa potpisali Memorandum o saradnji
Univerzitet u Sarajevu i Bit Alijansa potpisali Memorandum o saradnji
Univerzitet u Sarajevu i Bit Alijansa potpisali Memorandum o saradnji
Univerzitet u Sarajevu i Bit Alijansa potpisali Memorandum o saradnji
Univerzitet u Sarajevu i Bit Alijansa potpisali Memorandum o saradnji
Univerzitet u Sarajevu i Bit Alijansa potpisali Memorandum o saradnji