Najavljena saradnja Centra "Elettra Sincrotrone" i Univerziteta u Sarajevu

Najavljena saradnja Centra "Elettra Sincrotrone" i Univerziteta u Sarajevu

Predstavnice Univerziteta u Sarajevu: prof. dr. Dženana Husremović, prorektorica za naučnoistraživački rad, i prof. dr. Azra Gazibegović-Busuladžić, šefica Odsjeka za fiziku na Prirodno-matematičkom fakultetu, sastale su se 9. oktobra 2019. godine sa predstavnikom Službe za međunarodnu saradnju Centra Eletrra Sincrotrone u Trstu g. Fabiom Mazzolinijem i šefom Odsjeka za nauku i kulturu Ministarstva civilnih poslova BiH g. Ammarom Miraščijom.

Na sastanku su prezentirane aktivnosti Centra, kao i prijedlozi za saradnju sa Univerzitetom u Sarajevu. Gospodin Mazzolini je uime Centra izrazio želju za partnerstvom sa Univerzitetom u Sarajevu s ciljem stjecanja znanja, razmjene iskustava sa našim mladim istraživačima, te otvaranja prilika za usavršavanje i napredovanje. 

Najavljeno je otvaranje poziva za pozicije doktoranata i postdoktoranata u Centru Elettra Sincrotrone za akademsku 2020/2021. godinu, kao i organizacija informativnog događaja na Univerzitetu u Sarajevu početkom 2020. godine u cilju širenja informacija o doktorskim i postdoktorskim pozicijama, kao i drugim aktivnostima Centra.

Elettra Sincrotrone u Trstu je multidisciplinarni međunarodni istraživački centar specijaliziran za stvaranje visokokvalitetne sinhrotronske i laserske svjetlosti slobodnih elektrona, te njihovu primjenu u različitim naučnim oblastima. 

Ovaj centar dio je CERIC-a, Centralnog konzorcija za istraživačke infrastrukture u Evropi, i značajan je partner u H2020 i ESFRI projektima.
 

Najavljena saradnja Centra "Elettra Sincrotrone" i Univerziteta u Sarajevu
Najavljena saradnja Centra "Elettra Sincrotrone" i Univerziteta u Sarajevu
Najavljena saradnja Centra "Elettra Sincrotrone" i Univerziteta u Sarajevu
Najavljena saradnja Centra "Elettra Sincrotrone" i Univerziteta u Sarajevu
Centar Eletrra Sincrotrone u Trstu
Centar Eletrra Sincrotrone u Trstu