Kvalitetnije iskoristiti ogromne potencijale šumarstva i drvne industrije BiH

Kvalitetnije iskoristiti ogromne potencijale šumarstva i drvne industrije BiH

Šumarstvo i drvna industrija su oblasti koje u Bosni i Hercegovini imaju ogromne ali neiskorištene potencijale. Upravo je efikasnije korištenje resursa šumarstva i drvne industrije bila centralna tema foruma „Šumarstvo i drvna industrija u funkciji održivog razvoja BiH“, koji je organizirao Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu i Mašinskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu.
Forum je okupio vodeće stručnjake iz oblasti šumarstva i drvne industrije iz Bosne i Hercegovine i regiona. Forumu su prisustvovali predstavnici akademske i poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnici institucija nadležnih za zakonsku regulativu u oblasti šumarstva i drvne industrije.
„Šumarski fakultet je jedan od boljih i potrebnijih fakulteta u BiH, jer polje rada ovog fakulteta je obrazovanje inženjera šumarstva, stručnjaka koji su jako potrebni BiH. Naša zemlja u vremenu kada se priprema pristupanju EU mora slijediti određene standarde uključujući i oblast šumarstva. Stoga su stručnjaci koji dolaze s ovog fakulteta značajni za sve institucije u BiH“, kazao je prof. dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, pozdravljajući učesnike foruma.
Prof. dr. Mirza Dautbašić, dekan Šumarskog fakulteta u Sarajevu, istaknuo je da je cilj održavanja foruma približavanje stavova šumarstva i drvne industrije kao dvije oblasti koje imaju ogromne potencijale, posebno iz aspekta izvoza.
„Želimo približiti stavove šumara, drvoprerađivača i proizvođača namještaja s ciljem većeg zapošljavanja, a prioritetni cilj je pokazati mladima da u BiH ima posla i da mogu imati dobre plate“, dodao je Dautbašić.
Na forumu je predstavljeno aktuelno stanje u šumarstvu i drvnoj industriji, odnosima šumarstva i prerade drveta, stanje u sektoru drvne industrije, značaj finalizacije u preradi drveta i trendovi u oblasti prerade drveta.
„U BiH 56,7 posto površine je pod šumama, što nas dovodi na četvrto mjesto u Evropi. Ukupna površina šuma i šumskih zemljišta je 3,2 miliona hektara, međutim 420.000 hektara šuma je nedostupno zbog minskih polja. Također, ne možemo biti zadovoljni kvalitetom naših šuma. Izdaničke šume čine 48 posto od ukupnog šumskog fonda, koje su lošeg kvaliteta, a da se na vrijeme počelo raditi na pošumljavanju, danas bismo imali 4,36 miliona metara kubnih visokih šuma koje bismo mogli iskorištavati. Iz tog razloga potrebna je značajnija sinergija između šumarstva i drvne industrije“, istaknuo je prof. dr. Ahmet Lojo sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
O trendovima u preradi drveta i odnosima šumarstva i drvne industrije govorio je prof. dr. Murčo Obućina sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. „Nažalost, sektori šumarstva i drvne industrije su razdvojeni, te različita ministarstva reguliraju ovu oblast. Ove dvije oblasti su jako povezane jer bez dobrog šumarstva nema ni dobre drvne industrije i obratno. Jako je bitno povezati ove dvije oblasti s ciljem privlačenja investicija koje bi generirale nova radna mjesta te uvele nove tehnologije u drvnu industriju“, istaknuo je Obućina.
Muhamed Pilav, direktor kompanije MS & WOOD iz Fojnice, ukazao je na značaj otvaranja radnih mjesta u prerađivačkoj industriji te proizvodnji i izvozu proizvoda više faze prerade. „Ukoliko npr. 300.000 metara kubnih sirovine drveta preradite u višoj fazi prerade, to bi BiH donijelo 1,6 milijardi KM te bi otvorili 12.090 novih radnih mjesta. Također je potrebno raditi na brendiranju ne samo kompanija i proizvoda nego cijele BiH“, istaknuo je Pilav.
Učesnici su imali priliku čuti i pozitivne primjere saradnje kreativne i prerađivačke industrije u oblasti obrade drveta u BiH. O bh. ali i evropskim kompanijama koje su uspješno brendirale svoje proizvode govorio je prof. dr. Salih Teskeredžić sa Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu i produkt-dizajner. Gosti iz regiona predstavili su vlastita iskustva i pozitivne prakse u organizaciji šumarstva i prerade drveta.
Šumarski fakultet u Sarajevu ove godine obilježava 70 godina uspješnog rada i postojanja, a forum je kruna svih aktivnosti realiziranih tokom cijele godine.

Izvor: Business Magazine
 

Kvalitetnije iskoristiti ogromne potencijale šumarstva i drvne industrije BiH
Kvalitetnije iskoristiti ogromne potencijale šumarstva i drvne industrije BiH
Kvalitetnije iskoristiti ogromne potencijale šumarstva i drvne industrije BiH
Kvalitetnije iskoristiti ogromne potencijale šumarstva i drvne industrije BiH