Prirodno-matematički fakultet

KONKURS/NATJEČAJ za izbor nastavnika na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Prirodno-matematički fakultet

Na osnovu Odluka Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 26. 10. 2017. g. i 09. 11. 2017. g., te Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu od 29. 11. 2017. g., raspisuje se: 

KONKURS/NATJEČAJ
za izbor nastavnika na 
Prirodno-matematičkom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu